ryzyko dla pacjentów ryzyko dla pacjentów mobile

Ryzyko zachorowania
gwałtownie wzrasta
po 50 roku życia1

people icon

1 na 3 osoby może w ciągu całego życia zachorować na półpasiec2

map icon 130 000
virus 1
virus 2
virus 3
virus 4
virus 5
virus 6
virus 7
virus 8
virus 9
virus 10
virus 11
virus 12
virus 13
virus 14
virus 15
virus 16
virus 17
virus 18

Według szacunków roczna liczba zachorowań na półpasiec w Polsce może sięgać 130 000.*,6,7

*Szacunkowa roczna liczba zachorowań na półpasiec w Polsce, obliczona na podstawiedanych nt. zapadalności ogólnej/ 100 tys. w roku 2013, pochodzących z publikacji AlbrechtP., Patrzałek M., Goryński P. “The burden of herpes zoster and its complications in Polandin according to the age “ Przegląd epidemiologiczny 2015; 69: 693 – 697 oraz danych GUS oliczebności populacji w Polsce w 2013: Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne/ Ludność / Ludność / Struktura ludności według wieku od 1970 r. (dostęp: czerwiec 2023)