co to za choroba co to za choroba mobile

Półpasiec
co to za choroba?

Półpasiec to choroba zakaźna wywoływana przez wirus varicella zoster (VZV) – ten sam, który wywołuje ospę wietrzną.1,2

Po przechorowaniu ospy wietrznej wirus pozostaje w naszym organizmie w stanie uśpienia - w zwojach nerwowych.3

Może się ponownie uaktywnić w przyszłości np. w wyniku spadku odporności związanej z wiekiem. Reaktywacja zakażenia VZV klinicznie objawia się jako półpasiec.4-5

sick icon Ospa wietrzna
Odporność po
pierwotnym zakażeniu
Uśpiony wirus VZV w zwoju nerwowym dormant virus
Uśpiony wirus
(latencja wirusa)
Osłabienie odporności
Reaktywacja zakażenia
VZV
healthy icon Półpasiec

Rycina przedstawiająca uśpiony VZV w zwoju korzenia grzbietowego została opracowana na podstawie publikacji Zerboni L i wsp., 2014.

Manekin
miejsca choroby
Animacja choroby
Wykres na podstawie: About Shingles (Herpes Zoster) | CDC

Półpasiec objawia się charakterystyczną pęcherzykową wysypką, której może towarzyszyć dotkliwy ból o charakterze piekącym, kłującym, pulsującym.6

Zmiany skórne w przebiegu półpaśca pojawiają się najczęściej na tułowiu i są zlokalizowane po jednej stronie ciała.6

Mogą pojawiać się również na twarzy czy kończynach. Wykwity wypełnione płynem mogą pozostawić na skórze przebarwienia i blizny. Ostra faza półpaśca może trwać nawet do 4 tygodni.7,10

Rozwój wysypki półpaścowej

tydzień opis tydzień opis mobile

Pojawienie się zmian skórnych (pęcherzyki wypełnione płynem) 8,9,11

Zmiany w postaci krost8,9,11

Zmiany zasychają, tworząc strupki8,9,11

Blizny i przebarwienia mogą utrzymywać się przez długi czas po ustąpieniu wysypki8,10

tydzień 1 line
tydzień 2 line
tydzień 3 line
tydzień 4 line

Czas od wystąpienia wysypki

Reprodukcja za zgodą American Academy of Dermatology; zamieszczone po raz pierwszy w publikacji Weinberg JM i wsp., 2007; zdjęcie po prawej: reprodukcja za zgodą Springer Nature; zamieszczone po raz pierwszy w publikacji Hayderi L i wsp., 2018.
HZ – półpasiec; PHN – neuralgia popółpaścowa