czynniki ryzyka czynniki ryzyka mobile

POZNAJ CZYNNIKI
RYZYKA ZACHOROWANIA
NA PÓŁPASIEC

Półpasiec to choroba zakaźna wywoływana przez wirus
varicella zoster (VZV) – ten sam, który wywołuje ospę wietrzną.1

Każdy, kto przechorował ospę wietrzną nosi w sobie uśpionego wirusa,
który może wywołać półpasiec.1

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na półpasiec:

czynniki icon
WIEK PACJENTA

WIEK PACJENTA

Ryzyko zachorowania na półpasiec gwałtownie wzrasta po 50 roku życia
i dalej rośnie wraz z wiekiem.1

Z wiekiem naturalna zdolność Twojego organizmu do powstrzymania reaktywacji wirusa spada, co zwiększa ryzyko zachorowania na półpasiec.

Podobnie wraz z wiekiem rośnie ryzyko rozwoju neuralgii popółpaścowej.1,2

czynniki icon
OSŁABIONY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

OSŁABIONY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Osoby z osłabionym układem odpornościowym są szczególnie narażone na półpasiec.
W grupie ryzyka są miedzy innymi: osoby chore na nowotwory (np. białaczki czy chłoniaki), zakażone wirusem HIV, leczone immunosupresyjnie (np. przyjmujące glikokortykosteroidy, leki podawane po przeszczepieniu narządów). Czynnikiem ryzyka jest leczenie choroby nowotworowej za pomocą radioterapii lub chemioterapii.1

U osób z grup ryzyka objawy i komplikacje półpaśca mogą być bardziej uciążliwe, a sama choroba może trwać dłużej czy też nawracać.3,4

czynniki icon
inne CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO
zachorowania na półpasiec5:

inne CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO
zachorowania na półpasiec5:

  • płeć żeńska
  • przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych
  • cukrzyca
  • choroby układu sercowo-naczyniowego
  • nieswoiste choroby zapalne jelit
  • przewlekła choroba nerek
  • astma oskrzelowa
  • depresja
  • przewlekły stres psychologiczny
  • przechorowanie COVID-19